Всі документи : ЗАКОН КРАСНОЯРСЬКОГО КРАЮ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ

23.06.2016

ЗАКОН КРАСНОЯРСЬКОГО КРАЮ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ»

ЗАКОНОДАВЧІ ЗБОРИ КРАСНОЯРСЬКОГО КРАЮ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСЬКОГО КРАЮ

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ

(в ред. Законів Красноярського краю

від 26.06.2001 N 15-1386, від 02.10.2003 N 8-1408,

від 24.12.2004 N 13-2843, від 09.06.2005 N 14-3524,

від 27.12.2005 N 17-4375, від 02.02.2006 N 17-4447,

від 27.06.2006 N 19-4962, від 26.12.2006 N 21-5579,

від 25.01.2007 N 21-5723, від 25.01.2007 N 21-5771,

від 15.03.2007 N 22-5891, від 15.03.2007 N 22-5943,

від 25.10.2007 N 3-631, від 07.12.2007 N 3-843,

від 20.12.2007 N 4-1073, від 20.12.2007 N 4-1057,

від 06.03.2008 N 4-1388,

з ізм. внесеними Законами Красноярського краю

від 20.12.2002 N 5-771, від 25.12.2003 N 9-1655,

від 20.12.2007 N 4-1178,

Рішенням Красноярського крайового суду від 22.08.2005)

Цей Закон встановлює основні гарантії прав і законних інтересів дитини в цілях створення правових і соціально-економічних умов для їх реалізації, а також заходи соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, а також осіб з їх числа віком до 23 років.

(преамбула введена Законом Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про захист прав дитини

1. Відносини у сфері захисту прав дитини в краї регулюються Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, цим Законом, іншими законами краю, прийнятими на його основі.

2. Відносини у сфері захисту прав дитини в краї можуть регулюватися правовими актами Ради адміністрації краю, якщо це передбачено законами краю або правовими актами Російської Федерації.

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

3. Правові акти Ради адміністрації краю не можуть суперечити федеральним законам, цьому Закону та іншим законам краю в галузі захисту прав дитини.

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

4. Норми Конвенції ООН про права дитини та інші міжнародні договори Російської Федерації про права дітей мають пріоритет перед законодавчими та іншими правовими актами Красноярського краю про захист прав дитини.

Стаття 2. Державна політика Красноярського краю в галузі захисту прав дитини

Державна політика Красноярського краю в галузі захисту прав дитини ґрунтується на наступних пріоритетах:

а) створення економічних, правових, соціальних і екологічних умов для розвитку фізично, психічно і морально здорової дитини, формування і реалізації особистості;

б) виховання у дитини патріотизму, громадянськості; залучення до вітчизняної та світової культури;

в) забезпечення права дітей на виховання в сім’ї, надання батькам, усиновителям та опікунам належної допомоги;

г) виділення з крайового бюджету коштів, необхідних для соціальної підтримки дітей.

Стаття 3. Доповідь про становище дітей в Красноярському краї

1. У Красноярському краї щорічно готується і доводиться до відома громадськості доповідь про становище дітей в краї.

2. Доповідь представляється в Законодавчі Збори краю Радою адміністрації краю і публікується в газеті «Красноярський робітник».

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

Стаття 4. Концепція сімейної політики, захисту прав і законних інтересів дітей, підтримки дитинства

1. Державна політика краю в галузі захисту прав дитини здійснюється на основі концепції сімейної політики, захисту прав і законних інтересів дітей, підтримки дитинства, що розробляється на термін не менше 3-х років.

2. Концепція сімейної політики, захисту прав і законних інтересів дітей, підтримки дитинства затверджується Законодавчим Зборами краю за поданням Ради адміністрації краю з урахуванням висновку крайового громадської ради з питань захисту прав дитини.

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

3. Крайові цільові програми в галузі захисту прав дитини та сім’ї розробляються відповідно до зазначеної концепції.

Стаття 5. Крайовий державний соціальне замовлення

1. В цілях реалізації державної політики у сфері захисту прав дитини може формуватися крайової державний соціальне замовлення, що представляє собою сукупність контрактів на закупівлю товарів та надання послуг для дітей.

2. Втратив чинність. — Закон Красноярського краю від 20.12.2007 N 4-1073.

Глава II. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

КРАЮ В ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

(в ред. Закону Красноярського краю

від 27.12.2005 N 17-4375)

Стаття 6. Повноваження Законодавчих Зборів краю в галузі захисту прав дитини

Законодавче Збори краю:

1) приймає закони краю в галузі захисту прав дитини, сімейної політики;

2) затверджує за поданням Ради адміністрації краю крайові цільові програми у сфері захисту прав дітей;

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

3) втратив чинність. — Закон Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843;

4) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

Стаття 7. Повноваження Ради адміністрації краю в галузі захисту прав дитини

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

Рада адміністрації краю:

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

1) реалізує в краї державну політику в інтересах дітей, в тому числі в галузі освіти і виховання, охорони здоров’я, соціального захисту, соціального обслуговування, сприяння соціальній адаптації та соціальної реабілітації дітей, забезпечення їх зайнятості та охорони праці, профілактики бездоглядності та правопорушень, організації дитячого відпочинку і в інших областях відповідно до чинного законодавства;

2) розробляє і реалізує крайові цільові програми захисту прав дітей;

3) щорічно представляє в Законодавчі Збори краю доповідь про становище дітей в краї;

4) втратив чинність. — Закон Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843;

5) здійснює фінансування заходів щодо захисту прав та законних інтересів дітей, підтримки дитинства;

6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

Стаття 8. Втратила чинність. — Закон Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843.

Розділ III. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАХИСТІ ПРАВ

ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ

Стаття 9. Залучення громадськості до вирішення питань державної політики у сфері захисту прав дитини

1. Вироблення основних напрямів і пріоритетів крайової державної політики у сфері захисту прав дитини, підготовка нормативних правових актів здійснюються гласно, з залученням органів місцевого самоврядування, правозахисних громадських об’єднань, а також громадських об’єднань батьків.

2. Органи державної влади краю надають сприяння органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, в завдання яких входить захист прав дитини.

Стаття 10. Крайовий громадська рада із захисту прав дитини

1. Крайовий громадська рада із захисту прав дитини формується Законодавчими Зборами, Радою адміністрації краю на паритетних засадах з числа осіб, поданих органами місцевого самоврядування, правозахисними громадськими об’єднаннями, громадськими об’єднаннями батьків і які є висококваліфікованими та авторитетними фахівцями у галузі захисту прав дитини.

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

2. Крайовий громадська рада із захисту прав дитини приймає участь:

— у розробці концепції сімейної політики, захисту прав і законних інтересів дітей, підтримки дитинства та крайових цільових програм у сфері захисту прав і законних інтересів дітей;

— абзац виключено. — Закон Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843;

— у підготовці доповіді про становище дітей в краї;

— у проведенні громадської експертизи правових актів, які зачіпають інтереси дітей в Красноярському краї;

— у роботі конкурсних комісій з розміщення крайових державних контрактів на закупівлю товарів та надання послуг для дітей.

3. Положення про раду затверджується Законодавчим Зборами краю.

4. Крайовий громадська рада із захисту прав дитини має право вносити в органи державної влади пропозиції про розподіл коштів, що виділяються на фінансування заходів у галузі захисту прав і законних інтересів дитини.

Розділ IV. ГАРАНТІЇ ПРАВ ДИТИНИ

Дія статті 11 в частині надання дітям з сімей з среднедушевыми доходами нижче прожиткового мінімуму, встановленого в Красноярському краї, які навчаються в державних і муніципальних загальноосвітніх установах, додаткової щомісячної крайової цільової компенсаційної виплати на харчування протягом навчального року, що дорівнює розміру компенсаційної виплати на харчування, встановленому Федеральним законом, зупинено з 1 січня по 31 грудня 2004 року Закону Красноярського краю від 25.12.2003 N 9-1655.

Стаття 11. Гарантії прав дитини на освіту

1. Органи державної влади і місцевого самоврядування забезпечують право дітей дошкільного віку на освіту шляхом створення мережі освітніх установ та відповідних соціально-економічних умов для підготовки дітей до школи.

2. Втратив чинність. — Закон Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843.

3. В цілях реалізації права на загальнодоступне і безкоштовну дошкільну освіту в крайових державних і муніципальних освітніх установах для дітей, які за висновком медичних закладів виявлені вади у фізичному та психічному розвитку, а також дітей, які перебувають у туберкульозних дитячих дошкільних закладах (групах), органи державної влади краю несуть витрати по їх утриманню в період отримання ними освіти у розмірі батьківської плати, встановленої в зазначених установах.

(в ред. Закону Красноярського краю від 06.03.2008 N 4-1388)

Плата батьків за утримання в крайових державних і муніципальних дошкільних освітніх установах (групах) для дітей, які за висновком медичних закладів виявлені вади у фізичному та психічному розвитку, а також дітей, які перебувають у туберкульозних дитячих дошкільних закладах (групах), не справляється.

(в ред. Закону Красноярського краю від 06.03.2008 N 4-1388)

(п. 3 в ред. Закону Красноярського краю від 02.02.2006 N 17-4447)

4. Не допускаються не передбачені законодавством обмеження при вступі дитини в державне, муніципальне освітній заклад.

5. Результати тестування та інші форми перевірки знань і навичок дітей, що надходять у перший клас державних і муніципальних загальноосвітніх установ, не можуть бути підставою для відмови в прийомі в загальноосвітні заклади.

6. Діти, які навчаються в крайових державних і муніципальних загальноосвітніх установах, з родин із середнім доходом нижче величини прожиткового мінімуму, встановленої в районах Красноярського краю на душу населення, а також діти з багатодітних сімей, діти одиноких матерів (батьків), що навчаються в установах, зазначених у цій статті, з середньодушовим доходом сім’ї, не перевищує 1,25 величини прожиткового мінімуму, встановленої в районах Красноярського краю на душу населення, користуються правом на гарячий сніданок без справляння плати з розрахунку на одного учня протягом навчального року на суму у день:

42 рубля 32 копійки — Туруханський район;

35 рублів 86 копійок — Північно-Єнісейського район, місто Норильськ;

31 карбованець 48 копійок — Єнісейського район;

28 рублів 56 копійок — Мотыгинский район;

27 рублів 93 копійки — місто Енисейск, Богучанської район;

24 рубля 39 копійок — місто Лесосибирск, Кежемский район;

20 рублів 85 копійок — по решті територій краю.

Зазначена сума підлягає щорічній індексації виходячи з рівня інфляції, прогнозованого в законі краю про крайовому бюджеті на черговий фінансовий рік.

Видатки на фінансування зазначених цілей здійснюються за рахунок коштів крайового бюджету.

(п. 6 в ред. Закону Красноярського краю від 20.12.2007 N 4-1057)

7. Утримання та навчання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, в освітніх установах (за винятком тих, що навчаються в недержавних освітніх установах) здійснюється на основі повного державного забезпечення.

(п. 7 введений Законом Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

Утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, в недержавних освітніх закладах в частині забезпечення вихованців установи харчуванням, одягом і взуттям здійснюється за нормами, встановленими законом краю для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що перебувають в крайових державних освітніх установах.

(абзац введений Законом Красноярського краю від 27.12.2005 N 17-4375)

Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, що перебувають в крайових державних освітніх закладах, мають право на спілкування у вихідні, святкові та канікулярні дні з близькими родичами (бабуся, дідусь, брати, сестри, тітка, дядько) шляхом передачі їх в сім’ї.

(абзац введений Законом Красноярського краю від 26.12.2006 N 21-5579)

Порядок передачі дітей у сім’ї близьких родичів на вихідні, святкові та канікулярні дні встановлюється Радою адміністрації краю.

(абзац введений Законом Красноярського краю від 26.12.2006 N 21-5579)

8. Дітям працівників міліції, дітям працівників міліції, які загинули (померли) у зв’язку із здійсненням службової діяльності або померлих до закінчення одного року після звільнення зі служби внаслідок поранення (контузії), захворювання, одержаних у період проходження служби, а також дітям співробітників міліції, які отримали в зв’язку із здійсненням службової діяльності тілесні ушкодження, що виключають можливість подальшого проходження служби, за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних освітніх установах та літніх оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Для надання дитині місця в загальноосвітньому, дошкільному закладі та (або) літньому оздоровчому таборі батьки (законні представники) звертаються за місцем проживання в органи місцевого самоврядування муніципальних районів, міських округів з відповідною заявою.

До заяви додаються наступні документи:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця роботи батьків — співробітника міліції, або довідка з попереднього місця роботи в разі звільнення у зв’язку з неможливістю подальшого проходження ним служби, або документи, що підтверджують факт загибелі (смерті) у зв’язку із здійсненням службової діяльності батьків дитини;

документ про стан здоров’я дитини встановленого зразка (для надання місця в літньому оздоровчому таборі).

При подачі заяви батьки (законні представники) повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, та свідоцтво про народження дитини.

При направленні дитини в загальноосвітній, дошкільна освітнє установа, літній оздоровчий табір органи місцевого самоврядування муніципальних районів, міських округів видають на нього путівку (напрямок), яка є підставою для зарахування дитини до загальноосвітнього, дошкільна освітнє установа, літній оздоровчий табір.

Співробітникам підрозділів міліції, які фінансуються за рахунок коштів крайового бюджету, на утримання їх дітей (осіб, які перебувають на їх утриманні), які відвідують крайові державні і муніципальні дошкільні освітні установи, виплачується допомога в порядку і розмірах, що визначаються відповідно до законодавства Російської Федерації.

(п. 8 в ред. Закону Красноярського краю від 26.12.2006 N 21-5579)

Стаття 11-1. Додаткові гарантії права на освіту

(введено Законом Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

1. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, отримали основну загальну або середню (повну) загальну освіту, мають право на навчання на курсах по підготовці до вступу в крайові державні освітні установи середнього професійної освіти, а також в установи вищої професійної освіти без справляння плати.

(в ред. Закону Красноярського краю від 09.06.2005 N 14-3524)

Для навчання на курсах по підготовці до вступу в крайові державні освітні установи середнього професійної освіти діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, звертаються в крайові державні освітні установи середнього професійної освіти з відповідною заявою.

До заяви додаються наступні документи:

копія атестата про основну загальну або середню (повну) загальну освіту;

копія документа, що посвідчує особу;

документи, що підтверджують факт втрати батьківського піклування.

Абзац виключений. — Закон Красноярського краю від 09.06.2005 N 14-3524.

Витрати курсів по підготовці до вступу в освітні установи середньої й вищої професійної освіти на навчання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, відшкодовуються крайовими державними освітніми установами, в яких діти навчаються (виховуються), у розмірі вартості навчання на курсах, встановленому освітніми установами.

(абзац введений Законом Красноярського краю від 09.06.2005 N 14-3524)

Кошти на навчання на курсах по підготовці до вступу в освітні установи середньої й вищої професійної освіти дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що навчаються (виховуються) у крайових державних освітніх установах, передбачаються в кошторисі доходів і видатків крайових державних освітніх установ.

(абзац введений Законом Красноярського краю від 09.06.2005 N 14-3524)

Витрати курсів по підготовці до вступу в освітні установи середньої й вищої професійної освіти на навчання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, відшкодовуються на підставі договорів на надання послуг, укладених між зазначеними установами та крайовими державними освітніми установами, в яких діти навчаються (виховуються), у розмірі вартості навчання на курсах, встановленому освітніми установами.

(абзац введений Законом Красноярського краю від 09.06.2005 N 14-3524)

Витрати курсів по підготовці до вступу в освітні установи середньої й вищої професійної освіти на навчання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (за винятком тих, що навчаються (виховуються) у крайових державних освітніх установах), відшкодовуються на підставі договорів на надання послуг, укладених між зазначеними установами та органом управління освіти адміністрації краю, в розмірі вартості навчання на курсах, встановленому освітніми установами.

(абзац введений Законом Красноярського краю від 09.06.2005 N 14-3524)

Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, що перебувають в крайових державних освітніх закладах, при вступі в освітні установи початкового, середнього та вищої професійної освіти мають право на проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад в межах Красноярського краю за рахунок коштів, передбачених на зазначені цілі в кошторисі доходів і витрат крайового державного навчального закладу для навчання на підготовчих відділеннях (курсах), надходження, на наступних видах транспорту:

(абзац введений Законом Красноярського краю від 26.12.2006 N 21-5579)

залізничному (поїзд і вагони всіх категорій, за винятком фірмових поїздів, вагонів підвищеної комфортності);

(абзац введений Законом Красноярського краю від 26.12.2006 N 21-5579)

водному (місця III категорії);

(абзац введений Законом Красноярського краю від 26.12.2006 N 21-5579)

автомобільний (загального користування), крім таксі;

(абзац введений Законом Красноярського краю від 26.12.2006 N 21-5579)

авіаційному (економічний клас) при відсутності залізничного, автомобільного та водного сполучення.

(абзац введений Законом Красноярського краю від 26.12.2006 N 21-5579)

2. Особи з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, мають право на одержання першого та другого початкового професійної освіти в крайових державних освітніх установах початкової професійної освіти без справляння плати.

Для одержання першого та другого початкового професійної освіти особи з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, звертаються в заклади початкової професійної освіти з відповідною заявою.

До заяви додаються:

документи державного зразка про рівень освіти;

копія документа, що посвідчує особу;

документи, що підтверджують факт втрати батьківського піклування;

довідка медичного закладу встановленого зразка із висновком лікаря про професійну придатність, карта щеплень;

відомості про наявність закріпленого житлового приміщення;

необхідну кількість фотографій.

При поданні заяви особи із числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, пенсійної книжки, копії ухвали суду про стягнення аліментів.

Строки прийому заяв, умови зарахування до складу студентів, а також порядок подання і розгляду апеляцій визначаються правилами прийому, закріпленими в статуті установи початкового професійної освіти.

3. Особи з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що навчаються у всіх типах освітніх установ початкової та середньої професійної освіти (за винятком тих, що навчаються в недержавних освітніх установах), а також учні, які втратили в період навчання обох або одного з батьків, зараховуються на повне державне забезпечення до закінчення ними даного освітнього закладу.

4. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, перебувають на повному державному забезпеченні у крайових державних і муніципальних освітніх установах, за винятком осіб, які навчаються в освітніх установах професійної освіти, при випуску забезпечуються цими освітніми установами одягом і взуттям за нормами, встановленими законом краю, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі:

200 рублів — за умови продовження навчання за очною формою в освітніх установах професійної освіти;

500 рублів — за умови відмови від продовження навчання.

(п. 4 в ред. Закону Красноярського краю від 06.03.2008 N 4-1388)

5. Які навчаються у крайових державних установах початкового й середнього професійної освіти з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, виплачується стипендія, розмір якої збільшується на п’ятдесят відсотків у порівнянні з розміром стипендії, встановленої для навчаються в даному навчальному закладі, щорічна допомога на придбання навчальної літератури і письмового приладдя в розмірі тримісячної стипендії, а також сто відсотків заробітної плати, нарахованої в період виробничого навчання та виробничої практики.

6. Випускники крайових державних і муніципальних освітніх закладів з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, які приїжджають в ці освітні установи в канікулярний час, вихідні та святкові дні, за рішенням ради навчального закладу можуть зараховуватися на безкоштовне проживання та харчування на період свого перебування в даному освітньому закладі.

6-1. Крайові державні установи початкового й середнього професійної освіти виплачують за бажанням учня з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що перебуває на повному державному забезпеченні, грошову компенсацію замість одягу, взуття, безкоштовного харчування виходячи з повної їх вартості.

Порядок виплати грошової компенсації встановлюється Радою адміністрації краю.

Розмір грошової компенсації розраховується за середніми роздрібними цінами, що склалися на споживчому ринку міського округу міста Красноярська, обумовленим Територіальним органом Федеральної служби державної статистики по Красноярському краю, в минулому фінансовому році, з урахуванням рівня інфляції, прогнозованого в законі краю про крайовому бюджеті на черговий фінансовий рік.

Виплата грошової компенсації дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, здійснюється за нормами, встановленими законом краю для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що перебувають в крайових державних освітніх установах.

Для розрахунку грошових коштів встановлюються коригуючі коефіцієнти залежно від географічного положення муніципального освіти краю:

перша група: Туруханський район — 2,03;

друга група: Північно-Єнісейського район, місто Норильськ — 1,72;

третя група: Єнісейського району — 1,51;

четверта група: Мотыгинский район — 1,37;

п’ята група: місто Енисейск, Богучанської район — 1,34;

шоста група: місто Лесосибирск, Кежемский район — 1,17;

сьома група: решта території краю — 1,00.

Видатки на фінансування зазначених цілей здійснюються за рахунок коштів крайового бюджету.

(п. 6-1 в ред. Закону Красноярського краю від 06.03.2008 N 4-1388)

7. Випускники крайових державних установ початкової та середньої професійної освіти із числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, за винятком осіб, які продовжують навчання за очною формою в освітніх установах професійної освіти, забезпечуються одягом, взуттям, м’яким інвентарем і обладнанням за нормами, встановленими законом краю, а також одноразовою грошовою допомогою в сумі 500 рублів. За бажанням випускників навчальних закладів їм може бути видана грошова компенсація в розмірах, необхідних для їх придбання, або перерахована зазначена компенсація в якості вкладу на ім’я випускника в установу банку або іншої кредитної організації Російської Федерації.

8. При наданні навчаються крайових державних установ початкової та середньої професійної освіти із числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, академічної відпустки за медичним висновком за ними зберігається на весь період академічної відпустки повне державне забезпечення, їм виплачується стипендія.

9. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, що навчаються в крайових державних освітніх закладах, забезпечуються даними установами безкоштовним проїздом на міському, приміському, у сільській місцевості на внутрирайонном транспорті (крім таксі), а також безкоштовним проїздом один раз на рік до місця проживання і назад до місця навчання.

Забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, безкоштовним проїздом здійснюється з урахуванням наступних умов:

для проїзду на міському, приміському, у сільській місцевості на внутрирайонном транспорті (крім таксі) — з розрахунку 115 днів у році з урахуванням сформованих цін на проїзд у міському, приміському, внутрирайонном транспорті на одну дитину (для виїзду на заняття в установи додаткової освіти дітей, для участі у спортивних і культурно-масових заходах, у вихідні, канікулярні, святкові дні та інше);

для проїзду один раз на рік до місця проживання і назад до місця навчання в установи початкового й середнього професійної освіти — з урахуванням сформованих цін на проїзд у міжміському транспорті (залізничному (потяги та вагони всіх категорій, за винятком фірмових поїздів, вагонів підвищеної комфортності), водному (місця III категорії), автомобільному (загального користування), а також авіаційному (економічний клас) при відсутності залізничного, автомобільного та водного сполучення).

10. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, перебувають на повному державному забезпеченні у крайових державних і муніципальних освітніх установах, за винятком осіб, які навчаються в освітніх установах професійної освіти, щомісяця забезпечуються грошовими коштами на особисті витрати в розмірі:

50 рублів — у віці від 7 до 14 років,

100 рублів — у віці від 14 до 18 років.

(п. 10 введений Законом Красноярського краю від 06.03.2008 N 4-1388)

Дія статті 12 в частині проведення безкоштовної вакцинації від кліщового енцефаліту дітям, які проживають у місцевостях підвищеної небезпеки кліщового енцефаліту зупинено з 1 січня по 31 грудня 2004 року Законом від 25.12.2003 N 9-1655.

Стаття 12. Гарантії прав дитини на охорону здоров’я

Дія пункту 2 статті 12 в частині, не забезпеченій фінансуванням за рахунок коштів крайового бюджету, припинена в 2003 році Закону Красноярського краю від 20.12.2002 N 5-771.

2. З метою забезпечення прав дітей на охорону здоров’я в державних і муніципальних установах охорони здоров’я здійснюються заходи щодо надання дітям безкоштовної медичної допомоги, що передбачає профілактику захворювання, медичну діагностику, лікувально-оздоровчу роботу, в тому числі диспансерне спостереження, медичну реабілітацію дітей-інвалідів та дітей, які страждають хронічними захворюваннями, і санаторно-курортне лікування дітей.

Дія пункту 3 статті 12 в частині, не забезпеченій фінансуванням за рахунок коштів крайового бюджету, припинена в 2003 році Закону Красноярського краю від 20.12.2002 N 5-771.

3. Діти до досягнення віку 18 років, які потребують стаціонарного лікування, яке не може бути здійснене за місцем проживання, за висновком державних і муніципальних установ охорони здоров’я і проживають на території Красноярського краю в сім’ях, середньодушовий дохід яких не перевищує величину прожиткового мінімуму, встановлену в районах Красноярського краю на душу населення, мають право на безкоштовний проїзд до місця лікування і назад або компенсацію вартості проїзду до місця лікування й назад за рахунок коштів крайового бюджету.

Зазначена міра соціальної підтримки поширюється на одного з батьків (особа, що його заміняє), супроводжуючого до місця стаціонарного лікування і назад, та надається за проїзд на міжміському транспорті — залізничному (потяги та вагони всіх категорій, за винятком фірмових поїздів, вагонів підвищеної комфортності), водному (місця III категорії), автомобільному (загального користування, крім таксі), а також авіаційному (економічний клас) при відсутності залізничного, автомобільного або водного сполучення.

Порядок надання безплатного проїзду до місця лікування і назад та компенсації вартості проїзду до місця лікування і назад визначається Губернатором краю.

(п. 3 в ред. Закону Красноярського краю від 15.03.2007 N 22-5943)

4. Дітям, які проживають у місцевостях підвищеної небезпеки кліщового енцефаліту, які визначаються Радою адміністрації краю, вакцинацію від кліщового енцефаліту проводиться безкоштовно. Фінансування витрат на зазначені цілі здійснюється з крайового бюджету відповідно до крайової цільової програмою.

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

Дія пункту 5 статті 12 поширено на всю територію нового суб’єкта Російської Федерації — Красноярського краю Законом Красноярського краю від 20.12.2007 N 4-1178.

5. Діти до досягнення віку 18 років, які потребують санаторно-курортному лікуванні за висновком державних і муніципальних установ охорони здоров’я, які мають путівки (курсівки) в санаторно-курортні організації відповідного профілю незалежно від форм власності і проживають на території Красноярського краю в сім’ях, середньодушовий дохід яких не перевищує величину прожиткового мінімуму, встановлену в районах Красноярського краю на душу населення, мають право на компенсацію витрат у розмірі 100 відсотків вартості проїзду на міжміському транспорті один раз на рік до місця лікування і назад в межах Російської Федерації.

(в ред. Законів Красноярського краю від 25.01.2007 N 21-5723, від 07.12.2007 N 3-843)

Зазначена міра соціальної підтримки поширюється на особу, яка супроводжує дитину до місця лікування і назад, та надається за проїзд на міжміському транспорті — залізничному (потяги та вагони всіх категорій, за винятком фірмових поїздів, вагонів підвищеної комфортності), водному (місця III категорії), автомобільному (загального користування), а також авіаційному (економічний клас) при відсутності залізничного сполучення.

(в ред. Закону Красноярського краю від 07.12.2007 N 3-843)

Порядок надання компенсації витрат на проїзд на міжміському транспорті, порядок обліку та обчислення величини середньодушового доходу, що дає право на компенсацію витрат, визначаються Губернатором Красноярського краю.

(п. 5 введений Законом Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

Стаття 13. Гарантії прав дитини на відпочинок та оздоровлення

(в ред. Закону Красноярського краю від 25.01.2007 N 21-5723)

1. Органи виконавчої влади краю здійснюють заходи по гарантуванню прав на відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ, дітей з районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей, обдарованих дітей.

2. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків (за винятком дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні), діти з малозабезпечених сімей, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, що мають путівки в дитячі оздоровчі табори, видані уповноваженим органом виконавчої влади Красноярського краю в сфері соціального захисту населення, мають право на безкоштовний проїзд до місця відпочинку і назад.

Зазначена міра соціальної підтримки надається при проїзді на міжміському транспорті — залізничному (потяги та вагони всіх категорій, за винятком фірмових поїздів, вагонів підвищеної комфортності), водному (місця III категорії), автомобільному (загального користування), а також авіаційному (економічний клас) при відсутності залізничного сполучення.

Порядок оплати вартості проїзду дітей до місця відпочинку і назад визначається Радою адміністрації краю.

Стаття 14. Втратила чинність. — Закон Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843.

Стаття 15. Захист морального, фізичного і духовного здоров’я дитини

1. Моральне, фізичне та духовне здоров’я дитини перебуває під захистом держави.

2. Захист морального і духовного здоров’я дитини в Красноярському краї здійснюється у відповідності з федеральними законами та Законом Красноярського краю «Про охорону суспільної моральності».

Стаття 16. Захист прав та охоронюваних законом інтересів дитини при формуванні соціальної інфраструктури для дітей

1. Зміна форми власності, службового призначення майна, яке відноситься до об’єктів соціальної інфраструктури для дітей і є крайової державної або муніципальної власністю, може здійснюватися тільки за умови попереднього створення (придбання, зміни призначення) майна, достатнього для забезпечення системи освіти, виховання, розвитку дітей, надання їм медичної, лікувально-профілактичної допомоги, соціального захисту та соціального обслуговування.

Прийняття зазначених рішень не допускається без попереднього експертного висновку державно-громадської комісії, створюваної Радою адміністрації краю, представницьким органом місцевого самоврядування.

(в ред. Закону Красноярського краю від 24.12.2004 N 13-2843)

2. Порядок проведення експертної оцінки пр

Короткий опис статті: права дитини

Джерело: Усі документи : ЗАКОН КРАСНОЯРСЬКОГО КРАЮ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ» : Міністерство освіти і науки Красноярського краю

Також ви можете прочитати